Personaliarvestus

Personalitöö dokumendid ja personaliarvestus organisatsioonis. Töösuhte vastavus õisgusaktidele, mis katab ettevõtte vajaduse personalidokumentide vormistamisel kogu töösuhte vältel.

Personaliarvestuse pidamine:

  • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
  • lepingute muudatuste, lisade vormistamine
  • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
  • käskkirjade, korralduste koostamine
  • puhkuste ajakavad
  • teatiste väljastamine
  • töösisekorraeeskirjade koostamine (kohustuslik üle 5 töötajaga ettevõttele)
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine

Comments are closed.