Korteriühistud

KÜ raamatupidamise korraldamiseks on võimalus raamatupidamisteenus sisse osta. KÜ tegevuse põhieesmärkidest lähtuvalt tuleb arvestada erisusi raamatupidamise korraldamisel. Teenus näitude kogumisest kuni aastaaruande koostamiseni

  • tasumisele kuuluvate maksete ettevalmistamine
  • haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus
  • üüriarvete koostamine
  • arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil
  • võlgnike üle arvestuse pidamine
  • aruandlus Maksuametile ja Statiskaametile

KÜ raamatupidamine:

Teenus koosneb näitude kogumisest korterite kohta, korterite arvete esitamine, kuludokumentide kajastamine raamatupidamises.

Hinnapäringu KÜ raamatupidamise kohta saad saata siit!

Comments are closed.