Ettevõtted

Raamatupidamine algdokumendist aastaaruandeni. Meie teenus on paindlik ja loome selle vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele. Usaldades enda ettevõtte raamatupidamise meie hoolde saate suunata kogu energia ja aja ettevõtte põhitegevusega tegelemisele. Meie hoiame korras Teie raamatupidamise ja kanname hoolt, et vajalik aruandlus on
õigeaegselt esitatud.

Raamatupidamisteenus hõlmab kogu ettevõtte raamatupidamist:

 • algdokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
 • ostu- ja müügireskontro pidamine
 • riiklike maksude arvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koosatmine
 • põhivahendite arvestus
 • raamatupidamisaruannete koostamine
 • statistiliste aruannete koostamine
 • laoarvestuse pidamine
 • palgaarvestus koos võimalike lisatasudega, puhkustasud, lõpparved jne.

 

Pakutavad lisateenused ettevõtetele:

 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • aastaaruande koostamine ka mitte klientidele
 • objektiarvestus
 • arhiveerimine
 • administratiivteenus
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • müügiarvete koostamine
 • raamatupidamise korrastamine, ka eelnevad perioodid
 • konsultatsioonid raamatupidamise valdkonnas

Täpsem tegevuste loetelu selgub läbirääkimiste käigus, võttes arvesse konkreetse ettevõtte tegevusest tulenevad erinõudmised ja vajadused.

Hinnapakkumist oma ettevõtte raamatupidamise kohta saad küsida siit!

Comments are closed.